Historie

Historie ostrova Kypr, výběr z důležitých dat

10 000 let př.n.l. – pravděpodobně první osídlení ostrova

1600 př.n.l. – ostrov obsazen Mykéňany

709 př.n.l. – ostrov dobyt Assyřany

55 př.n.l. – začíná vláda Římské říše nad ostrovem Kypr

395 – Kypr byl přičleněn k Byzantské říši

1191 – Kypr obsadil anglický král Richard I. a zakládá Kyperské království

1489 – Ostrov kypr získává Benátská republika

1571 – Osmanská říše dobývá Kypr

1878 – Kypr získává po rusko tureckých válkách Anglie

1925 – Kypr se stává oficiálně britskou kolonií

1960 – Kypr získává nezávislost, Velká británie si ponechává dvě vojenské základny Akrotiri a Dhekelia

1974 – na Kypru proběhl vojenský převrat, jehož důsledkem mohlo být připojení Kypru k Řecku, reakcí bylo obsazení severní části Kypru tureckou armádou.

1975 – v severní části ostrova byla vyhlášena Turecká republika Severního Kypru

1983 – vyhlášení Turecké republiky Severního Kypru jako samostatného a nezávislého státu

2004 – Kyperská republika se stává členem Evropské unie