Kyperské památky UNESCO

Mozaika v Pafosu, Kypr
Mozaika v Pafosu

Na Kypru najdeme tři lokality, které patří mezi památky UNESCO (jsou zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO).

Prvním z kyperských památek UNESCO je Pafos, což je archeologická lokalita se zbytky paláců, vil, pevností, divadel, hrobek a chrámem Afrodity, pocházející z dvanáctého století před naším letopočtem.

Druhým kyperský zápis na Seznam světového dědictví UNESCO zní Malované kostely v pohoří Troodos. Tento zápis zahrnuje skupinu deseti byzantských kostelů, které se nacházejí v kyperském pohoří Troodos a které jsou bohatě zdobeny nástěnnými malbami.

Dalším místem na Kypru, které patří mezi památky UNESCO je Choirokoitia, což je rovněž archeologická lokalita, najdeme ji na jihovýchodě ostrova. Jde o neolitické sídliště, které bylo obýváno od sedmého do čtvrtého tisíciletí před našim letopočtem. Je to jedna z nejlépe zachovaných prehistorických památek Středomoří.

Foto: Mozaika v Pafosu, autor: Pueri, zdroj: wikimedia.commons.com, licence: CC BY-SA 3.0