Zákaz vstupu na Kypr pro cestující z ČR

Od 18. září 2020 nemohou cestující z České republiky, to znamená nejen občané ČR cestující na Kypr z ČR, ale i osoby tranzitující přes ČR a osoby, které za posledních čtrnáct dnů navštívili ČR, přicestovat do Kyperská republiky, a to z důvodu přeřazení České republiky do kategorie C. Kypr, respektive kyperské ministerstvo zdravotnictví rozděluje státy podle míry rizika nákazy na tři kategorie (A, B, C) a podle ní reguluje pravidla vstupu na území Kyperské republiky.